כמו שלוש מאות חמישים ושמונה שנים, את חידתית נעדרים אירועייך נערמת דפים על דפים, כתובה בכתב-לא-לי-פתרונים כמו חיפוש חיטה יחידה בשדה זיבורית. גם כי יגלך, איש-עטור-פרס תהלום בי ידיעת הרגע - - תבצבץ בינות לנשכחים הרי את מסותרת לי, בזכרון זה, לעולמים.