אין בי כ ח מולך כמו מטלית לחה אחר שיא ספיגה כמו פועל מיום עבודה כמו מדבר בשנה שחונה אין בי, מ ו ל ך כמו העומד על חוצפתו כמו האדם כשהיו אחד (אולי אחדים בעיניהם) כמו תקוות מנהל ומכתבי פיטורים במתניו.