היום באתי לקרוא את המזמור ב ל י כוונה להפיק ממנו מ ל י ם, באה אלי מלחמה. קבעתי, בקרֹב עלי בזאת (הצבעתי) אני בוטח מייד זמזמתי, אותה אבקש לחזות כל ימי חיי (רק אחת, שאלתי.)