שבתי אלייך מולדת,

יחף, עייף, אחזתי מתנייך

שבתי, את שומעת

קול עולה מבטן

אני רעב אלייך

*

שבתי אלייך מולדת

שבתי, היא לא התנתקה

גזע עולה משורש

אַת פרי האדמה.