פרושים לפניה מסמכים כמו ארוחה במסעדה, פעולה קטנה של יד-עכבר וכאן לידה. שנה שלימה לפניה רבים העותקים. חומר ללילות לבנים. כמו מורה ומבחנים. מתייגת, מרכיבה משקפיה מחזרת על פכים. אני - אותיות על גווילים.