דלי אני, יוצא את עצמי אל חדר מרחב בתנועת אשה שוטפת רצפה פוזמת שיר אני חומר נוזלי במעגלי אינסלטצית מרפסת מקיא לבי לבי, עיניי לרחוב כמו חולה, סדין, קירות.