חבוש בין ספסלי
בית האסורין, ואין אדם

היה הקול
מִדבר ברוח

כמה חביבין עינוגין
שלאהבה

תני לי ידך, ילדתי

ונאמר
שהקמת איתי.