תתחיל. אל תלך לאיבוד בסבך. למרות ארבע-חמש אלפי קילו בייט, שאת דעתך מסיחים בחר לך מסלול וצעד. אל תסתבך עם אנשים בדרך יש בינהם קשרי גומלין ומה זמום באמתחתם, לאל פתרונים. פ נ ה מהמסלול לרגע, דע את הגבולים. אל תפחד זה חלק מהלוז. בסוף כולם שבים. (יהיה בסדר, אנחנו מאמינים) שאוף פיסות נתונים לריאות נשוף הבלים לתוככי הרשת. רחץ נפשך השתמש במגבת. חזור לדרך המובילה. חייך לאמא קבל חיבוקים. תנשום בית. יש כאן עמודות יש תאים. שכב לנוח תחת כל תא רענן. עצום עיניך. חלום על ביטוי מתאים ועל תגובה לענין. כעת, אתה בתוך השורה. סביבך הרבה פרטים. דלג מאות לאות מאות לאות. אל תוותר. הכה בראש עם טקסט מזרחי בקש הארה. אם תכה חזק מדי פנה למרכז גמילה. (בקש העברה.) צא מכאן עבור לדבר הבא.