זו לא חוויה מרובת מלים (או מבריכת ילדים) ביצעתי כבר כמה צמצומים (מכנה משותף, שברים, חילוקים)