עוברים עלי ימים טובים, אני אוגר תירוצים במזווה, בכבד, בין שיירי הפירורים. עוברים עלי ימים טובים, אני כבר עם הפנים, אספתי לי כבר, כמה מיכלים. הם עוברים הימים, בלי כפיפוּת לגב, גם הנפש גאה, בוהה במרחקים. יש להעביר ימים בתרגולות, בכפיפות בטן, במאמצי-אימונים. אבעיר בי אש מנצחים.