חולה ומשוגע, דיברת איתי בקול מחורר שמעתי רק מרווחים ביחס הזה של אלקטרון וניוטרון וכדור טניס ושמש כאילו כל העולם הקשיב לנו מעלת חום אחת למה לא הרווחתי אותך אז