שהמקום והזמן יקפאו
יותירו אותי
שקוף,
כמו מרים לעת לילה
צופה בין קני ה
סוף.
נושאת תפילה
שיעצר העולם, בָּזמן בו היא יְשֵנָה
שתוכל למצוא
עצמה
כאן. מחר
מושָה מלים מן התיבה.
כאילו כלום לא קרה.
עד סופה.
*
אם
אלהים השינוי
נביא שֶׁקֶר , אני לו.