רצינות כאילו לימוד כל הפרטים, גם פנים חמורים, ינקו אותו מכל מיתה, יציגו לפניו דרך הביתה, כמו תלמיד לפני מבחן. כאילו, שעצם הידיעה נתב"ים, תצפיות, הערכות, הכל בקודים, ימשיכו, יבריכו חיים. * שער ברזל, מפני אי הודאות פלדה מפני, שעשוע המציאות כמו בטונדות, אל מול יפי-השירות.