המילה שנכתבת מסתלסלת

בעז ידך אימון לא רע

למחשבה שכבר זה זמן על סף

ביתך ממתינה ליכתב. גם לא טוב לא לזווג

בין יד ובין מחשב

נוקשת על שולחנך בשישי בשבת

באם  חשבת לישב באין מעשה

נוטלת היא ידיה ובלא הפסק

בוצעת אותך בנימוסיה

סכין ומזלג הם מחתותיה! בעוד

כף ידך מקדשת לכל המסובים

היא ניגשת עטויה גלימה, שופכת בזרוע

נטויה מעט יין

לחיי ההשכלה!