הלובן בעיניים, השקר בשפתיים, הכחול במעלה היד, הוריד שנצעק, היופי במה שאינו, התפילה שידע, התחינה שלא לשווא, [זו השיחה לא לשווא] ההנאה מחוסר ההסכמה, התגובה הצפויה, הקול המלא שריטות, מה מה מה, השמיעה הלא מודעת, הזמרה הלא יודעת, החמור עם המרדעת, הנחש שהולך ובא, ואת. נעמדת כאן לכל היום.