יש לתת לב לחומרים שהם אופפים כמו מים את הדג (אולי קצת פחות.) הנה שורה שמדברת על פראות בלתי מרוסנת והנה קצב אתיופי ומבט כמו של ילד חמוד, וראסטות אמיתיות. החומרים כאן רק חסר הסידור ותפילה שמוצאה מכפות הידיים הקריבות והולכות. כשסילסלת בקולך, ידעתי זו מסלולה של התפילה לא מכה בסלע, אין רגלה ישרה. יש לצפות לחומרים כמו זה האורב בנקיקים. יש גם לכתוב מנקודת מבט שונה, צורה.