לאחר שבאלול זהרת

הירח התכסה וּ

באו חגי החורף וְ

נעלם האבק כוכבים

נצפו מבעד לעננים

(כמו שמדפדפים  מהר בין עמודים

ולא רואים את הכתוב

אך כמעט קוראים.)

הגיע פסח וזמנך לא עבר

מותר לעסוק בהנאתך

עד חמש שעות  כל כמה שאפשר.

לאורך שבועות אני מחמיץ הזדמנויות את משיבה לי בסימן שאלה ? .

התשובה שלי באה בשעת חושך קודם הזריחה

וחוזרת העלילה.