מאחורי הוילון נהמה

אתה רואה איך כל המסדרון  - מבטן חוצה קירות

מבקש ממך

לשחרר לה חבל מהיערות הפשוטים

של הלבנון (נפלו לי בנעימים)

הו הו הו

בלי להניע זרת יצא

ארז

על מגש וּבְ

ידו זהב

עט זהב

ודְיו לחמשים וּשְתים מלים

הנה ממש כאן מעלי טרזן על העצים בידיו שני ילדים.