זה מתכלה בקצב טוב כמו המים במבול האחרון אני נח על זרים, פרחים שמצאתי כאן על עץ בודד זוכר את נעלי דפנה שננעלו בצעירותי ומזכיר את אבן חברון שתנעלני בעת אסיפתי