מתיר את הרסן -
רוכב על דף אל ה
נכתב להלן:

מפלח את העמוד
אל בין החשיכה
מגניב שם הצצה
משוגע מי שאחז בה בָּאוֹר
ולא נשרף באהבתה.