אברהם בן זקן

אין הרבה מה לכתוב לכן,לא

ללא סוף

בתנועה מעגלית

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה