אברהם בן זקן

אין הרבה מה לכתוב לכן,לא

בתנועה מעגלית

ללא סוף

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה