חייבת להיות דרך לכתוב את הביטוי אריה בכלובו, לשים לפניו את המילה כמו ולשאוג כי יש לשאוב מראשכם (במין מזרק עתידי) את כל הידוע עד כה, ממש את כל היסטורית הביטוי ולנתב אותו לאירוע יחידי – ליום כ"ז באייר בלילה, (אחת ועשרים) כשאני הילכתי בחדרי.