זהרורי ליבי הקודח נשרו בין קווצות שערך ליבי שכן כאורח בחזך משהו ניכסף אליך ואת כה רחוקה יסוד האין סוף שבקשר ניראה גדול נורא ואת שם ... כל כך שם ................. מממש רחוקה בלתי מושגת כאגדה ואני כגיבור מיתולגי חגור גבורתי הרגשית נופל חלל בין מישבריך וקם בשנית חוזר לתחיה במבט אחד קצר שלך לכיווני מעודדת מכוונת רוצה אותי ואני ממשיך בדרך דבר לא יעמוד בדרכי אפילו לא את כי בדרך אלייך את ... כל כך איתי