קוד תקני אני

לְמוּד ולידציות -  שמא יש לומר, מבדקים

רוצה לישון שנת ישרים

לצד חבריי בחוות שרתים (פתח תקוה, רחוב הסיבים).

*

אם

אם רק תנידי

עכבר תני סימן בקצה ידך

והנני

טבעת נוספת

ברשת

הרי את מקודשת.