הגעתי היום לשיעור, ל מ ה לא באת ? עברנו על הרבה מהתולדות, זהלאחשובכלכך לך. אגב, אם היית כאן, אולי הייתי לומד גם אותך, בחטף.