פה זו לא סביבה לחרוט בה מילים כולם כאלה שקטים מדודים ויושבים אבל מילה נצרבת מתוך קפיצה אל עבר רחבת – השער ופה זו לא סביבה שלא כותבים כותבים פה ללא תכלית דברים שמודפסים אבל כשמילה נודעת - - - מזעזעת סיפין אבל כשמילה נרשמת - - - על כל רוחב הלב נראים השברים.