מאבדת את עצמך, בהקמת הבנין. (יודעת את) שרטטנו טיוטות-מדי בבית האדריכל. חדרים ומחילות שלא שהית חדרי מקלחת ומערות, שלא צפית מאבדת את עצמך, יודעת. עינייך פקוחות, תובעת מלים הקשרים, מסגרות, מסמרים שוקעת, בים הפרטים. נלך שוב לאדריכל, (מנסה לסמן בזוית ידך) כן, נלך, זה יסתדר. נשוטט שם למעלה, בין הצמצומים נסמן כל שביל בשלושה פסים (לבן בצדדים)