העצמים מסביב לא נמצאים אם לא אוחזים ואולי אני ? ואז כבר הכל שונה והכללים שונים ולדרבי אין חוקים וכל מה זוקק הוכחה שנמצא בחושך, בפחד מתכנס אל תוך הבית כמו יד אל כפפה, כמו אמא, שזורחת ידה בחיבוק, אל בטנה.