דברים גדולים, דברים קטנים, שאלתי פעם, היש בינהם קשרים. המציאות מורה, מדריכה, נכנסת למוחך ואומרת: ועוד איך. הכל זה חלק מנתיבי הקשת. מקדם לים ומשמאל לימין.