אני מכתב בדואר
ישראלי שלא
מוצא את רגליו –
לא את ידיו.

*

ראשי ראשי חלון במטוס.
הו, צבי, אני יודע
רק כמה שעות
ביני ובין עמי
על גבי ארצות.