לארבעת קירות
ה
מוזיאון
– לדרומי אני מקדיש את
השיר –
יש תקרה מעל.

כולנו שפה אחת, כאן,
במועדון ה
חברים.

בחוץ, להקת סלסה
טופפת על גג
בפסיעות בין שמיים וארץ
לקראת מופע חימום
בקיץ הקרוב.

חבורת נושאי זיעה, פורצי מחסום
אל לב ההמון
.