יש סיבות, אופן סידור האות עלול הסיכוי כי מדובר במשפט מסיים גם פיסוק מאתגר ניתן למנות הגה, הגה, הטעמה. שמא נאציל רוח של חוד הסערה. הבא נא, חולצה- קריעה- ברכה ונחיה זה, בשם בתהילה.