אני מעשן את הדרך בשעת ערב מוריד משקפיי לראות טוב יותר אומר שלום לאיש ברחוב. נזכר בהתפוגגות האני - כך כתב הנזיר בְּספר וחזר וטען כי כבר אלפי שנים כולם על זה מתאמנים. * ואני רק - - - אני - עלו במוחי כמה מחשבות, הרעננות-עננות במלה התפוגגות, עלו גם משקפיים ועשן והאיש ברחוב, וידעתי, דבר אחד כדאי לדעת בעולם אני.