פעם זכרתי את המלים שעלו

ביום שישי מלים כארז

אולי ביטוי כ ערימות של היסטוריה

נְשאו לבי אליי

 

אני ישן כעת ולא רוצה להתעורר

קראו לי כשאגיע לחדר עבודתי

ואשב שם לצד שולחן

פורמייקה בן גילי

קראו לי ותשמעו את קולי