מנחם דוד

Image

יליד תשל"ד כותב כשיוצא

רחוצה

כן, במהרה.

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה