מנחם דוד

Image

יליד תשל"ד כותב כשיוצא

חבוש ומדבר

המועד

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה