מנחם דוד

Image

יליד תשל"ד כותב כשיוצא

הדרך ארוכה ורבה

זן נדיר

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה