מנחם דוד

Image

יליד תשל"ד כותב כשיוצא

גם אתה, עכשיו

תתחיל

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה