מנחם דוד

Image

יליד תשל"ד כותב כשיוצא

הסקת מסקנות

שב תלמד

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה