מנחם דוד

Image

יליד תשל"ד כותב כשיוצא

זן נדיר

משחק ילדים

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה