מנחם דוד

Image

יליד תשל"ד כותב כשיוצא

סופר ימים (שלושה)

אתה

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה