מנחם דוד

Image

יליד תשל"ד כותב כשיוצא

המהלך שלי

היא בוערת

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה