מנחם דוד

Image

יליד תשל"ד כותב כשיוצא

גובהך אינו מטריד אותי

Let Love in

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה