בס"ד יום שישי א' סיוון התשס"ד תנ"ך צהל"י "קודקוד עליון, כאן קודקוד משה, עבור" "כאן קודקוד עליון, רות עבור" "כאן קודקוד משה, קבל שמאחורינו במרחק חמש מאות קצרים ניתן להבחין בצבא מצרי שלם, עם עשרות כבדים, עבור" "רות, מה עם העמוד מיוחד לילה? עובד?" "רות, חיובי, אבל הם סוגרים את הפערים, כמו כן ניתן לראות את הילקוטים שלהם עפים לעמוד מיוחד לילה והעמוד מיוחד יום, עבור" "נו, כאן קודקוד עליון, חדל קשקשת ברשת ותעיף ת'גפרורים שלך קדימה" "רות הישר, תחנות ישראל, כאן קודקוד משה, מגע. מאחורינו, מאתיים קצרים, צבא מצרי במגמת ארדוף אשיג אחלק שלל, אנו משפרים לפנים, סדר תנועה, ראובן, אתה מאגף מימין, בנימין משמאל. קודקודון נחשון אתה פורץ לפנים לתוך הנוזלים האדומים, סוף" ויהי באשמורת הבוקר "תחנות ישראל כאן קודקוד עליון, קבלו בגזרתכם קריעת נוזלים אדומים לשנים עשר שבילים, מסגרת ראובן, שמעון, לוי ... אשרו קבלתכם בשירת הים, חצאית מרים חזרי שנית, סוף"