טל *

אני אדם של מצבי רוח ומזגי אוויר...כך יהודה עמיחי, כך אני.

אני אדם

אד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה