פשוש פילון

נורא ישן באופי סרטים ישנים נוסטלגיה שטויות כאלו קשור יותר מדי לכל דבר שאף אחד לא יההי קשור אליו היוםלפחות

ואלה הם חיינו

הפרודים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה