פשוש פילון

נורא ישן באופי סרטים ישנים נוסטלגיה שטויות כאלו קשור יותר מדי לכל דבר שאף אחד לא יההי קשור אליו היוםלפחות

אנשי אמונה נמצאו

למען השכולים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה