איה שחר

ואולי, לא היו הדברים מעולם...

ולשוני הפכה כבדה

שיר הנצח

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה