איה שחר

ואולי, לא היו הדברים מעולם...

גוונים של כח

לא זוכרת איפה שמתי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה