איה שחר

ואולי, לא היו הדברים מעולם...

בחיל ורעדה

לא ידעתי שזה קיים בי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה