איה שחר

ואולי, לא היו הדברים מעולם...

לא זוכרת איפה שמתי

כמו חלום אהבתינו

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה