איה שחר

ואולי, לא היו הדברים מעולם...

הרס בלי בוקר

והאלקים יענה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה