איה שחר

ואולי, לא היו הדברים מעולם...

לא הייתי כאן זמן רב...

כמו שפן נשלף מכובע

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה