איה שחר

ואולי, לא היו הדברים מעולם...

לא אהבתיך אז, באמת

להשאר ו-לברוח

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה