כל הלילה לא עצמתי עין ברוחי, ראיתי דמותך. כל הלילה לא עצמתי עין הרוח לחשה לי קולך. כל הלילה לא עצמתי עין החושך העיר לי יופייך.