חשבתי על רגש המרטיט לבבות, חשבתי על רגש שהרגשתי רבות בעבר כי עכשיו כבר קהו רגשות ובמקום להרגיש מחשבות, חשבתי על רגש...