אני רואה ששנינו משתנים, נושבים לכאן ולשם. בלי כיוון ברור אך יש דרך, קיימת מטרה. ובמסע עד אליה, כשעומדים לרגלי הריה היא מתגלה במלוא יופיה והדרה אנחנו רק צריכים להיות שם בשביל לראות בשביל לחוש בשביל לכתוב...