הבוקר עלה באפי הדיגידוג העדין הזה

המבשר את בואך

עולה, מטפסת, נבנית ומתעצמת

עד שפורצת, רגע אחרי שכמעט וחונקת

משתחררת, סופסוף

חופשיה,

איזו הרגשת ה ק ל ה

.