שבתי אלייך

מצאתי תריסי ביתך

מוגפים.

 

מבעד סדק

ראיתי אור

קלוש

אך יציב

דפקתי חרישית על דלת ליבך

וקיוויתי