-למה את כבר לא כותבת? -אין לי מה -מה? -אין בי רגש -אין? -לא, נגמר -נגמר? -כן לא נשאר. -מה זאת אומרת? -אזל, נמוג - התפוגג! -ומה? ו-כלום, רק שקט...