הזכוכית המפרידה ביננו

אין ביכולתה לנתק

לא מצליחה להדחיק

 

 

גם אם ידעך קולה

גם אם ידהה צבעה

לא תיטיב להרחיק

 

אתכם

ממני

 

את כאבכם

משורש כאבי

מעומק ישותי

 

כי מותכם-

הוא מותי.