ומנחתך אליי, מנחת אהבה

כסהר לבנה

כאורה של חמה

כאותה דרך

המרוצפת

באבני אהבתינו.