נכנסתי.

פנים המומים,

וילון שנסגר

מבטים מרחמים...

 

מה כבר קרה לה?

השכימה קום,

 

ואני, מכונסת,

מצטנפת

בפינה הימנית

מ מ ל מ ל ת

מייחלת, נושאת עיניים

 

שומעים אותי שם בשמים ?!

 

מתחננת,

כל גופי דרוך

מבקשת

 

 

סליחות

.