איך פחדתי לתת

באותו יום,

אתה זוכר?

 

איך עמדתי קפואה

בראותי אותך

עובר

 

איך כבדו נשימותיי

עליי

וגם עליך

 

איך הוצפתי דמעות

עת השתקפתי

בעיניך

 

ואיך פחדתי לתת...