כל הרגש הזה, ממלא אותי

זה מתיש אותי

לאהוב כל כך

לרצות עוד

ולא

לא לשבוע ממך,

מאתנו

מהקסם הזה

שיצרנו

שאנחנו

שנהיינו

ושנהיה...